SUPPORT CHARTIX

بروزرسانی: نمودار شاخص‌های جهانی، داده‌های On-Chain و نمادهای کارگزاری FXCM

بروزرسانی: نمودار شاخص‌های جهانی، داده‌های On-Chain و نمادهای کارگزاری FXCM

نمودارهای رمز ارز - تومان به چارتیکس اضافه شد

نمودارهای رمز ارز - تومان به چارتیکس اضافه شد

اضافه شدن نمادهای فیوچرز رمز ارز صرافی بایننس به چارتیکس

اضافه شدن نمادهای فیوچرز رمز ارز صرافی بایننس به چارتیکس

8 اندیکاتور جدید به چارتیکس اضافه شد

8 اندیکاتور جدید به چارتیکس اضافه شد

نمودارهای بازار آتی بورس کالا به چارتیکس اضافه شد!

نمودارهای بازار آتی بورس کالا به چارتیکس اضافه شد!

6 اندیکاتور جدید به چارتیکس اضافه شد

6 اندیکاتور جدید به چارتیکس اضافه شد

بروزرسانی جدید: نمادهای اختیار معامله، حق تقدم و …

بروزرسانی جدید: نمادهای اختیار معامله، حق تقدم و …

آموزش تنظیم ساعت و رفع مشکل ساعت نمودار

آموزش تنظیم ساعت و رفع مشکل ساعت نمودار

گزارش عملکرد یک ساله چارتیکس (1401)

گزارش عملکرد یک ساله چارتیکس (1401)

تقویم اقتصادی با قابلیت یادآور به چارتیکس اضافه شد!

تقویم اقتصادی با قابلیت یادآور به چارتیکس اضافه شد!