راهنمای تنظیمات نمودار( تریدینگ ویو)

راهنمای تنظیمات اصلی نمودار تریدینگ ویو که در چارتیکس مورد استفاده قرار گرفته‌ است به طور جامع و کامل در این بخش قرار دارد

راهنماي جامع تنظيمات تريدينگ ويو - TradingView

بخش نماد (Symbol)

1- نمايش رنگ كندل‌ها بر اساس كلوز قبلي - Color bars based on previous close

2- بدنه كندل - Body

3- حاشيه‌ها - Borders

4- سايه كندل‌ها - Wick

5- خط آخرين قيمت - Last Price Line

6- خط بالاترين و پايين‌ترين قيمت - High and Low Price Line

7- خط ميانگين كلوز قيمت - Average close price line

8- دقت - Precision

9- منطقه زماني - Timezone

بخش خط وضعيت (Status Line)

1. نماد - Symbol

2. نمايش وضعيت بازگشايي بازار - Open Market Status

3. اعداد OHLC

4. ميزان تغيير آخرين كندل - Bar Change Values

5. عنوان انديكاتور - Indicator Titles

6. مقادير انديكاتور - Indicator Values

7. رنگ پس زمينه برچسب اندیکاتورها - Background

بخش محورها (Scales)

1. برچسب نام نماد - Symbol Name Label

2- برچسب آخرين قيمت نماد - Symbol Last Price Label

3. برچسب بالاترين و پايين‌ترين قيمت - High and Low Price Labels

4. برچسب ميانگين كلوز قيمت - Average close Price Label

5. برچسب نام انديكاتور - Indicator Name Label

6. برچسب آخرين عدد انديكاتور - Indicator Last Value Label

7. عدم همپوشاني برچسب‌ها - No Overlapping Labels

8. تايمر بسته شدن كندل - Countdown to Bar Close

9. قفل كردن قيمت به نسبت كندل‌ها - Lock Price to Bar Ratio

10. محل قرار گيري نوار قيمت - Scale Placement

11. فرمت تاريخ - Date Format

بخش نماي ظاهري (Appearance)

1. رنگ پس زمينه - Background

2. خط گريد افقي و خط گريد عمودي - Vert & Horz Grid Lines

3. تنفس معاملاتي - Session Breaks

4. متن نوار قيمت و زمان -  Scales Text

5. خطوط نوار قيمت و زمان - Scales Lines

6. نشانگر - Crosshair

7. رنگ واترمارك - Watermark

8. دكمه‌هاي ناوبری (پایین نمودار) - Navigation Buttons

9. دكمه‌هاي پنل - Pane Buttons

10. حاشيه از بالا، حاشيه از پايين، حاشيه از راست - Top, Bottom, Right Margins

11. نمودار معکوس (Invert Scale)

12. حالت Auto و Log در تریدینگ ویو