13. چگونه تنظیمات نمودار را ریست کنیم؟ (نسخه موبایل)