آموزش

آموزش تنظیم ساعت و رفع مشکل ساعت نمودار

آموزش تنظیم ساعت و رفع مشکل ساعت نمودار

نمودار تمام سکه بانک مرکزی به چارتیکس اضافه شد

نمودار تمام سکه بانک مرکزی به چارتیکس اضافه شد

آموزش پاک کردن کش در مرورگرها

آموزش پاک کردن کش در مرورگرها

راهنمای تنظیمات کلیدی در تریدینگ ویو - TradingView

راهنمای تنظیمات کلیدی در تریدینگ ویو - TradingView

یک تفاوت مهم در نمودارهای هایکن آشی و کندل استیک!

یک تفاوت مهم در نمودارهای هایکن آشی و کندل استیک!

راهنمای کلیدهای میانبر کاربردی در چارتیکس

راهنمای کلیدهای میانبر کاربردی در چارتیکس

نگاهی به تغییرات و قابلیت‌های جدید پلتفرم تریدینگ ویو در چارتیکس

نگاهی به تغییرات و قابلیت‌های جدید پلتفرم تریدینگ ویو در چارتیکس

راهنمای استفاده از تمپلیت‌های اندیکاتوری در چارتیکس

راهنمای استفاده از تمپلیت‌های اندیکاتوری در چارتیکس

قابلیت‌های نسخه جدید ابزار تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو (TACL)

قابلیت‌های نسخه جدید ابزار تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو (TACL)

آموزش وارد کردن دیتا به Advanced Get (ویدئو)

آموزش وارد کردن دیتا به Advanced Get (ویدئو)