26- چگونه می‌توانم یک تمپلیت برای اندیکاتورها در چارتیکس ایجاد کنم؟