25. اعداد OHLC در بالای نمودار من حذف شده‌اند. چگونه آنها را برگردانم؟