5. چگونه می‌توانم اندیکاتورهایی که روی نمودار قرار دارند را حذف کنم؟