16. بعد از دانلود دیتا چگونه آن را وارد برنامه‌هایی مانند داینامیک‌ تریدر، متاتریدر، ادونس گت و ... کنم؟