23. چگونه می‌توانم آخرین رقم اندیکاتورها را به شکل دقیق مشاهده کنم؟