6. چگونه می‌توانم از اندیکاتور MACD جدید استفاده کنم؟