8. چگونه می‌توانم از اندیکاتورها در چارتیکس استفاده کنم؟