12. چگونه میتوانم زمان پایان هر کندل را در نمودار ببینم؟