22. چگونه می‌توانم از Period Separator استفاده کنم؟